Začiatkom marca sa spúšťa pilotný projekt Ekoolympiáda, ktorý hravou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. So zakladateľkou občianskeho združenia Planet Lover sme tiež hovorili o tom, prečo je o témach udržateľného spôsobu života a klimatickej krízy dôležité prednášať na stredných školách.