Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku vyprodukuje jeden človek v priemere až 433 kíl odpadu. Znamená to, že každý rok vyhadzujeme čoraz viac smetí. Na druhej strane rastie aj množstvo vytriedeného odpadu. O tom, aká je situácia s odpadmi na Slovensku, ako sa triedený zber vyvíja, čo robíme dobre a čo budú aktuálne odpadové témy pre rok 2022, sa rozprávame s generálnou riaditeľkou OZV ENVI – PAK Hanou Novákovou.