Zálohovanie nápojových fliaš a plechoviek sa spustilo začiatkom roka. Od zálohovania si sľubujeme nielen zníženie množstva odpadu, ale aj vyššiu recykláciu použitých nápojových obalov. Za prvé štyri mesiace fungovania sa už vyzbieralo 120 mil. nápojových obalov. S Luciou Morvai sme sa rozprávali nielen o začiatkoch zálohovania, ale aj o ich ďalších plánoch a reakciách zo strany spotrebiteľov.