Najväčší podiel z celoročného odpadu z cintorínov vzniká od konca októbra do polovice novembra. Hroby zvykneme prezdobovať množstvom umelohmotných dekorácií: od plastových kvetov, vencov, kahancov až po LED sviečky. O odpade z cintorínov, ale aj o ekologickom pohrebníctve sme sa rozprávali s Monikou Suchánskou, spoluzakladateľkou prírodných cintorínov v Čechách a na Slovensku a členkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, kde vedie projekt Funebra.