Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi a ich plocha sa neustále zmenšuje. Na Slovensku máme 14 lokalít medzinárodného významu,  patria medzi ne aj Demänovské jaskyne a jaskyňa Domica. O mokradiach a ich význame pre biodiverzitu aj pre človeka sme sa rozprávali  s Viktóriou Miklósovou z Ústavu krajinnej ekológie SAV.