eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí o témach výchovy, sprevádzania detí a kvalitnom animátorstve podľa Cesty eRkára.

Epizódy

episode thumbnail

13. Rebrík – viac ako časopis

Rozhovor so šéfredaktorkou Katarínou Jantákovou o histórii Rebríka i o aktuálnych výzvach. 

Rozhovor so šéfredaktorkou Katarínou Jantákovou o histórii Rebríka i o aktuálnych výzvach. 

episode thumbnail

12. Jedinečné Základné kurzy

Rozhovor s absolventkou 81. Základného kurzu Klárou Laginovou o tom, čo jej dala účasť na Základnom kurze eRka. 

Rozhovor s absolventkou 81. Základného kurzu Klárou Laginovou o tom, čo jej dala účasť na Základnom kurze eRka. 

episode thumbnail

10. Najprestížnejšia univerzita eRka

Rozhovor s absolventmi dobrovoľníckej univerzity eRka v ročníku 2019/2020. 

Rozhovor s absolventmi dobrovoľníckej univerzity eRka v ročníku 2019/2020. 

episode thumbnail

9. Kto je hrdina?

Na tému hrdinstva a o prežívaní ročnej témy sme sa rozprávali s Jurajom Králikom, predsedom eRka. 

Na tému hrdinstva a o prežívaní ročnej témy sme sa rozprávali s Jurajom Králikom, predsedom eRka. 

episode thumbnail

8. O 30. rokoch eRka

Rozhovor o 30. rokoch eRka, o výskume „hodnoty mladých“ a tiež o novom dizajne eRka. Rozprávali sme sa s Andrejom…

Rozhovor o 30. rokoch eRka, o výskume „hodnoty mladých“ a tiež o novom dizajne eRka. Rozprávali sme sa s Andrejom…

episode thumbnail

7. V službe eRkokňaza

Rozhovor nielen o službe eRkokňaza s Ivanom Kňazem, dlhoročným eRkárom a riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku.

Rozhovor nielen o službe eRkokňaza s Ivanom Kňazem, dlhoročným eRkárom a riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku.