audio kázne, homílie – iTunes, Google Podcast, Anchor.fm, Spotify, YouTube

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 28. 11. 2018 info

Priemerná dĺžka epizódy je 21 minút

Epizódy

episode thumbnail

[Mt 25, 31-46] – „Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

episode thumbnail

Duchovná obnova s témou: Bol mi daný do tela osteň

Duchovná obnova s témou: Bol mi daný do tela osteň [2 Kor 2:7]

Duchovná obnova s témou: Bol mi daný do tela osteň [2 Kor 2:7]

episode thumbnail

[Mk 1, 12-15] – „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

1. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

episode thumbnail

[Lk 5, 27-32] – „Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.“

Sobota po Popolcovej strede

Sobota po Popolcovej strede

episode thumbnail

[Mt 9, 14-15] – „Hľadajte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.“

Piatok po Popolcovej strede

Piatok po Popolcovej strede

episode thumbnail

[Mt 6, 1-6. 16-18] – „Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.“

Popolcová streda (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)

Popolcová streda (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)

episode thumbnail

[Mk 8, 11-13] – „Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

episode thumbnail

[Mk 1, 40-45] – „Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.“

6. nedeľa v Cezročnom období

6. nedeľa v Cezročnom období

episode thumbnail

[Mk 4, 1-20] – „Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.“

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

episode thumbnail

[Mk 3, 22-30] – „Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.“

Svätého Vincenta, diakona a mučeníka

Svätého Vincenta, diakona a mučeníka

farnosť Križovany nad Dudváhom - informácie o podcaste

Za tvorbou podcastu stojí . audio kázne, homílie - iTunes, Google Podcast, Anchor.fm, Spotify, YouTube

farnosť Križovany nad Dudváhom je zaradený do kategórie Náboženstvo a duchovnosť. Aktuálne najpopulárnješími podcastmi v tomto žánri sú Biblia, God Bless, Božie Slovo medzi nami, Kázne, UMY,UTRI,ULOŽ.