Ako funguje najjednoduchší typ raketového motora? Prečo práve tuhé palivo je výhodné používať dodnes? Prečo sa do paliva pridávajú výbušniny? Na to všetko nájdete odpoveď v dnešnom podcaste ktorý sa zameriava na tie najelementárnejšie raketové motory.