Špeciálne koncoročné vydanie pravidelnej rubriky, v ktorej moderátor Tomáš Bartoněk so svojím stálym hosťom Petrom Konečným predstavia svoje najlepšie filmy roku 2023, odporučia vám neprvoplánované „vianočné“ snímky a nazrú aj do plánu kinopremiér roku 2024.