Životné poistenie sa javí ako jeden z najkontroverznejšie vnímaných finančných nástrojov na Slovensku. Niekto ho považuje za samozrejmosť, iní zdôrazňujú negatívne skúsenosti s poistným plnením a poisteniu nedôverujú. Pre koho má životná poistka zmysel a ako zistiť, či je vhodne nastavená?