Monika Hodásová pôsobí ako holistická sprievodkyňa. Venuje sa témam zdravia, vedomia, autenticity a naplnenia. 

V našom rozhovore sme sa venovali témam:

  • Čo znamená holistický prístup ku zdraviu
  • Ako pracovať s emóciami
  • Ako nám pomáha meditácia

Viac o Monike sa dozviete na jej stránke: https://www.monikahodasova.sk/