gracecast sú prednášky a kázne pastorov z celého Slovenska

Epizódy

episode thumbnail

190113 – Adrián Šesták – Biblia

190113 – Adrián Šesták – Biblia

190113 – Adrián Šesták – Biblia

episode thumbnail

190130 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi

190130 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi

190130 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi

episode thumbnail

190203 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi 2. časť

190203 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi 2. časť

190203 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi 2. časť

episode thumbnail

190206 – Adrián Šesták – V Kristovi

190206 – Adrián Šesták – V Kristovi

190206 – Adrián Šesták – V Kristovi

episode thumbnail

190407 – Adrián Šesták – Meno Ježiš je kľúč ku všetkému

190407 – Adrián Šesták – Meno Ježiš je kľúč ku všetkému

190407 – Adrián Šesták – Meno Ježiš je kľúč ku všetkému

episode thumbnail

190602 – Adrián Šesták – Stáť na mieste Kristovom

190602 – Adrián Šesták – Stáť na mieste Kristovom

190602 – Adrián Šesták – Stáť na mieste Kristovom

episode thumbnail

190609 – Adrián Šesták – Zmluva s Bohom

190609 – Adrián Šesták – Zmluva s Bohom

190609 – Adrián Šesták – Zmluva s Bohom

episode thumbnail

190728 – Adrián Šesták – Požehnanie

190728 – Adrián Šesták – Požehnanie

190728 – Adrián Šesták – Požehnanie

episode thumbnail

190811 – Adrián Šesták – O démonoch

190811 – Adrián Šesták – O démonoch

190811 – Adrián Šesták – O démonoch

episode thumbnail

190206 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi 3. časť

190206 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi 3. časť

190206 – Adrián Šesták – Čo máš v Kristovi 3. časť