Tento podcast je zameraný na históriu avšak prináša trocha iný uhol pohľadu.

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 13. 12. 2020 info

Epizódy

episode thumbnail

Filozofia s Miroslavom č.2

V tejto epizóde pokračujeme v odpovedaní na najčastejšie filozofické otázky o živote.

V tejto epizóde pokračujeme v odpovedaní na najčastejšie filozofické otázky o živote.

episode thumbnail

Filozofia s Miroslavom č.1

Táto epizóda sa zaoberá najčastejšími filozofickými otázkami života.

Táto epizóda sa zaoberá najčastejšími filozofickými otázkami života.

episode thumbnail

História Atlantídy č.2

Táto epizóda nadväzuje na predchádzajúcu – je venovaná bájnej Atlantíde.

Táto epizóda nadväzuje na predchádzajúcu – je venovaná bájnej Atlantíde.

episode thumbnail

História Atlantídy s Igorom 5

V tejto epizóde debatujeme o bájnej Atlantíde.

V tejto epizóde debatujeme o bájnej Atlantíde.

episode thumbnail

História trochu inak so Stanom

V tejto epizóde sa nebudem zaoberať históriou ako takou ale pozrieme sa na gitaristu a producenta Stana a jeho osobnú…

V tejto epizóde sa nebudem zaoberať históriou ako takou ale pozrieme sa na gitaristu a producenta Stana a jeho osobnú…

episode thumbnail

História trochu inak s Igorom časť 3.

V tejto epizóde pokračujeme v téme, ktorá je zameraná na Slovanov .

V tejto epizóde pokračujeme v téme, ktorá je zameraná na Slovanov .

episode thumbnail

História trochu inak s Igorom časť 2.

V tejto časti sa dozviete niečo o histórii Slovanov, o ich písme či spiritualite.

V tejto časti sa dozviete niečo o histórii Slovanov, o ich písme či spiritualite.

episode thumbnail

História trochu inak s Igorom časť 1.

Táto epizóda je zameraná na históriu ľudsta z troška iného uhla pohľadu. 

Táto epizóda je zameraná na históriu ľudsta z troška iného uhla pohľadu.