V prvej časti špeciálnej série podcastov sme sa s historikom Róbertom Arpášom rozprávali o dejinách Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v období prvej Československej republiky, o jej boji za dosiahnutie autonómie Slovenska. Druhý diel na tieto udalosti plynule nadväzuje. Aj keď obdobie autonómie (október 1938 – marec 1939) netrvalo dlho, z hľadiska dejín HSĽS i samotného územia Slovenska ide o významný časový úsek. Navyše sa odohrávalo v celosvetovo búrlivom období konca 30. rokov. Práve od októbra 1938 dochádzalo k postupnej demontáži demokracie a pluralitného systému pod taktovkou ľudovej strany. Akým spôsobom tieto zmeny prebiehali a aké boli postoje HSĽS k menšinám v tomto období? Nielen na tieto otázky v najnovšom podcaste odpovedala historička Alena Mikulášová.

 

Podcast vznikol v rámci spolupráce Katedry histórie FF UKF v Nitre s Historywebom a Mediálnym centrom FF UKF, zároveň vďaka podpore projektu APVV-19-0358 „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)“.

 

Autori: Alena Mikulášová, Viktória Rigová (Katedra histórie FF UKF v Nitre)

Technická spolupráca: Viktória Rigová, Martin Kabíček

Hudba a zvuky: František Krištof Veselý – Keď sa raz zídeme