Gudrid Thorbjarnardóttir bola islandská výskumníčka a o jej živote sa dozvedáme predovšetkým z dvoch stredovekých ság. O jej objaviteľských úspechoch rozpráva historik Jakub Drábik.