Holuby sú nielen súčasťou väčšiny ľuďmi osídlených miest, ale ľudia v nich pravidelne hľadali pomocníkov v riešení najrôznejších, často nebezpečných situácií. Úloha poštového holuba je v porovnaní s tou, ktorú na nich testoval americký behaviorálny psychológ B. F. Skinner, zadaním pre začiatočníkov. Ako to prebiehalo a čo bolo úlohou holubov, prezradí Jakub Drábik z Historického ústavu SAV.