Peter Gero je uznávaný urbanista v stredoeurópskom kontexte. Stál aj pri vytvorení plánu pre Hafen City v Hamburgu vo funkcii vedúceho riaditeľa zodpovedného za rozvoj centrálnych častí Hamburgu. Ako sa tvoria veľké plány v rámci mesta a ako postupne HafenCity v Hamburgu? V čom spočíva variabilnosť územných plánov miest? Ako vyzerá dobre fungujúce mesto? Akým spôsobom oddychoval Peter v dlhodobej vedúcej funkcií a čo ho udržiavalo neustále motivovaného?