Gramofón mi tie platne úplne zničil, lebo ja som to počúval do nekonečna. NEXT? SAMI DVAJA NA ČÍNSKOM MÚRE  https://open.spotify.com/episode/2IIWxty0iaKyJZ3dH0EVsI?si=a4a21adc316e41cb  *  https://followfestival.sk/  Free-Cool-In production by ZAPO  https://www.zabavavpodcastoch.sk/reklama/