Tentokrát sme sa rozprávali s Royom Sayantanom zo startupu Prapti Delivery, ktorý sa zameriava na doručovanie liekov do domácnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni, so zárukou dodania do jednej hodiny.

UVP Technicom
Univerzitný vedecký park Technicom v Košiciach

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.