Prinášame Vám pravidelnú mesačnú dávku informácií z mesta Rajec:

Ako pokračujú práce na rekonštrukcii športovej haly?

S chodníkmi sme neskončili. Tentokrát nový chodník pribudol na evanjelickom cintoríne.

Uchádzame sa o eurofondy na rekonštrukciu mestského úradu.

V októbri mimoriadne zasadlo mestské zastupiteľstvo.

Pripravujeme žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu sály kultúrneho domu.

Čomu sa ostatných 10 mesiacov venovala mestská polícia?

Projektové aktivity s partnerským mestom Czechowice-Dziedzice.

Počas týždňa dobrovoľníctva sa zapojili do prác v meste aj žiaci rajeckého Gymnázia.