Značka je ako osoba. Nosí oblečenie, ktoré je pre ňu charakteristické, má určitý štýl komunikácie, nejako sa správa, ale predovšetkým sa hlási k istým hodnotám. Ak sa značka vyjadruje k vážnym a spoločensky významným témam, ako udržateľnosť či inklúzia, môže to byť silným rozhodovacím atribútom, na základe ktorého sa zákazníci rozhodnú pri výbere tej „svojej“ značky pri nakupovaní. Jasnou komunikáciou silných hodnôt sa brand dokáže výrazne odlíšiť od ostatných, navyše, tak upozorní a osvojí si v spoločnosti rezonujúcu tému. Marketing už prestávame chápať ako ten, ktorý zavádza – naopak, stáva sa súčasťou spoločensky dôležitých tém.