3-MINÚTOVÉ ZAMYSLENIA

Pripravili: Vlastimil DUFKA SJ – sr. Lívia MARKOVÁ CJ
Inšpirované knihou: Gabriel HEVENESI, Iskry sv. Ignáca
Hudba: Gregor REGEŠ – Holubica

Epizódy

episode thumbnail

Iskry (28)

V istých prípadoch je lepšie mlčať ako hovoriť, ani písomne sa netreba vyjadriť, lebo pravda bráni samu seba.

V istých prípadoch je lepšie mlčať ako hovoriť, ani písomne sa netreba vyjadriť, lebo pravda bráni samu seba.

episode thumbnail

31. júl – Slávnosť sv. Ignáca

Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!

Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!

episode thumbnail

Iskry (27)

Keby niekto žiadal od teba to, čo považuješ za škodlivé, postaraj sa, aby si to odoprel takým spôsobom, aby ten,…

Keby niekto žiadal od teba to, čo považuješ za škodlivé, postaraj sa, aby si to odoprel takým spôsobom, aby ten,…

episode thumbnail

Iskry (26)

Vyhýbať sa sporom je nielen statočné, ale aj primerané kresťanskej pokojamilovnosti, ba navyše je to aj užitočné.

Vyhýbať sa sporom je nielen statočné, ale aj primerané kresťanskej pokojamilovnosti, ba navyše je to aj užitočné.

episode thumbnail

Iskry (25)

Je veľmi nebezpečné nútiť všetkých, aby išli rovnakou cestou k dokonalosti. Ešte horšie je však posudzovať iných podľa seba.

Je veľmi nebezpečné nútiť všetkých, aby išli rovnakou cestou k dokonalosti. Ešte horšie je však posudzovať iných podľa seba.

episode thumbnail

Iskry (24)

Máme byť upriamení nielen na Boha, ale pre Boha sa máme upriamiť aj na ľudí.

Máme byť upriamení nielen na Boha, ale pre Boha sa máme upriamiť aj na ľudí.

episode thumbnail

Iskry (23)

V podceňovaní malých hriechov sa často skrýva väčšie nebezpečenstvo, ako keby sme podceňovali veľké hriechy.

V podceňovaní malých hriechov sa často skrýva väčšie nebezpečenstvo, ako keby sme podceňovali veľké hriechy.

episode thumbnail

Iskry (22)

Pravdu nič nepreváži na dlhý čas. Môže sa na ňu útočiť, no nemožno ju premôcť.

Pravdu nič nepreváži na dlhý čas. Môže sa na ňu útočiť, no nemožno ju premôcť.

episode thumbnail

Iskry (21)

Tým, čo milujú nášho Pána, sa všetko ponúka ako pomôcky, aby sa k nemu dostali bližšie… (Duchovné listy 58)

Tým, čo milujú nášho Pána, sa všetko ponúka ako pomôcky, aby sa k nemu dostali bližšie… (Duchovné listy 58)