Porozprávali sme sa s Majkou o angličtine.

Čo ju viedlo k angličtine?

Aké má skúsenosti s učením sa?

Aké situácie zažila keď nevedela po anglicky?

Čo ju prinútilo k tomu sa ju naučiť?

A aké má skúsenosti s jej výučbou?

A čo teraz je schopná robiť, lebo vie po anglicky a aké možnosti tím získala?

To všetko vám porozpráva v tomto podcasteJ