Pohania oslavovali letný slnovrat vatrami. A mnohé pohanské tradície sa aj po príchode kresťanstva do Európy a iných častí sveta naďalej zachovávajú.
Na Slovensku bola zvlášť silná “Svätojánska tradícia”, okolo sviatku Svätého Jána, 24.júna. Namiesto pohanských bohov si však kresťania uctievajú svätého Jána Krstiteľa.
Zuzana Kovačičová hovorila s etnologičkou Katarínou Nádaskou o júnových tradíciách, ako aj Slovenských Rusínoch, ktorých bohatej a starej tradícii je mesiac jún tiež venovaný.

Epizódy

episode thumbnail

Knowing the really Game

All the way we have been great

All the way we have been great

episode thumbnail

We are all born with the very best

Knowning that we are the one to keep the flow

Knowning that we are the one to keep the flow