Hoci momentálne nám diktuje rytmus života koronavírus, a poriadne ho sťažuje, plány na augustové sčítanie ľudu v Austrálii sa kvôli pandémii nemenia.