Hostia podcastu sú manažéri a manažérky, experti a podnikatelia, ktorí vo svojej práci používajú koučing. Sú absolventi našej koučovacej školy Business Coaching College. Rozprávame o tom ako viesť ľudí, ako sa stávali lídrami, čo boli ich veľké lekcie, čo z koučovania používajú v praxi a tiež o tom, ako sa o seba starajú a čo si myslia.

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 20. 2. 2023 info

Epizódy