Tisícky detí a mladých ľudí by si dnes dokázali vyskladať celý svoj doterajší život z fotografií a informácií, ktoré sú o nich zverejnené online. Ako im môže ublížiť verejné zdieľanie ich súkromia a naopak čo pozitívne im môže priniesť?

Je povinná ochrana osobných údajov „GDPR“ komplikáciou navyše, alebo je to vítaná ochrana? Ako k téme pristupujú rodičia, ale aj školy, škôlky, či kultúrne podujatia? Čo je „sharenting“ a kde hľadať balans medzi súkromím a životom v digitálnej ére?

Podcast je projektom Rady mládeže Slovenska. Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Moderovanie, strih, montáž – Katarína Urban Richterová