JAMA A KYVADLO (link): 

https://herohero.co/krvavydobsinsky

PREČO SA UŽ NEVENUJEM JASKYNIARSTVU 

Príbeh o človeku, ktorý zostúpil do hĺbky zeme a našiel tam znepokojujúce svedectvo o tom, že ľudia nemuseli byť prvými inteligentnými bytosťami na zemi. 

Kontakt: 

[email protected]