#6 Hodnotný život ?!

#6 Hodnotný život ?!

Každý z nás potrebuje objaviť svoje poslanie, obdarovanie, povolanie tzv. životnú signifikantnosť. Pri tomto odhalení nezachránime len seba samých, ale taktiež o malinký kúsok prispejeme k oprave sveta.