Kúsok z mojej duše: Skočil som do rovnakej diery 2hý krát – Podnikanie