Druhá epizóda zo seriálu Zavedenie LEAN do firmy.

Po počiatočnej fáze, v ktorej sa firma potýka s formálnym zavedením nástrojov LEAN managementu môže prejsť do druhej, oveľa horšej fázy. Ak sa zameria iba na formálne napĺňanie počtu použitých nástrojov LEAN-u, môže dôjsť ku katastrofe.