Posledná časť mini seriálu, ktorý sa venuje zavedeniu LEAN managementu. Dozviete sa o vlastníckom princípe, vodcovstve a úplne inom spôsobe riadenia spoločnosti. Záverečný krok, ktorý je potrebný pre úspešné zvládnutie implementácie.