Masaker, pri ktorom zomrelo 12 nevinných obetí a päť teroristov. Od najväčšej tragédie olympijskej histórie ubehlo už 5O rokov. V tomto špeciálnom dieli relácie Lexikón športu si priblížime tragický sled udalostí z 5. septembra 1972, ktorým predchádzala šokujúca nepripravenosť organizátorov a miestnych zložiek. Hry, ktoré mali dať zabudnúť na Hitlerovu berlínsku olympiádu a konali sa len asi 15 kilometrov od bývalého koncentračného tábora Dachau, sa žiaľ navždy zapísali do histórie temným spôsobom.