Literárny vedec a publicista Radoslav Passia s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou glosuje aktuálne dianie v domácej i svetovej literatúre. Reláciu „Literárne štúdio s Radoslavom Passiom“ pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Devín. V premiére vysielame raz do mesiaca v programe Ladenie po 14. hodine.

Epizódy

episode thumbnail

Literárne štúdio s Radoslavom Passiom (24.4.2023 14:10)

Prvý festival literárneho prekladu na Slovensku, ohliadnutie sa za českými literárnymi cenami Magnesia Litera 2023 a historický kontext prejavu Milana…

Prvý festival literárneho prekladu na Slovensku, ohliadnutie sa za českými literárnymi cenami Magnesia Litera 2023 a historický kontext prejavu Milana…

episode thumbnail

Literárne štúdio s Radoslavom Passiom (29.3.2023 14:10)

Dozviete sa čo sa dialo a deje na Ústave slovenskej literatúry SAV. Vrátili sme sa k literárnemu škandálu v Českej…

Dozviete sa čo sa dialo a deje na Ústave slovenskej literatúry SAV. Vrátili sme sa k literárnemu škandálu v Českej…

episode thumbnail

Literárne štúdio s Radoslavom Passiom (28.2.2023 14:10)

V Literárnom štúdiu sme spomínali na profesora Milana Hamadu aj prostredníctvom rozhovoru s ním z roku 2013. Andreu Makýšovú Volárovú…

V Literárnom štúdiu sme spomínali na profesora Milana Hamadu aj prostredníctvom rozhovoru s ním z roku 2013. Andreu Makýšovú Volárovú…

episode thumbnail

Literárne štúdio s Radoslavom Passiom (31.1.2023 14:14)

Pravidelný hosť o literárnom dianí nielen na Slovensku.

Pravidelný hosť o literárnom dianí nielen na Slovensku.

episode thumbnail

Literárne štúdio s Radoslavom Passiom (20.12.2022 14:14)

Literárny vedec a publicista Radoslav Passia v rozhovore s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou glosuje uplynulý rok v domácej i svetovej…

Literárny vedec a publicista Radoslav Passia v rozhovore s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou glosuje uplynulý rok v domácej i svetovej…

episode thumbnail

Literárne štúdio s Radoslavom Passiom (23.11.2022 14:14)

Literárny vedec a publicista Radoslav Passia v rozhovore s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou glosuje aktuálne dianie v domácej i svetovej…

Literárny vedec a publicista Radoslav Passia v rozhovore s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou glosuje aktuálne dianie v domácej i svetovej…