Úvod do pozadia mafie a organizovaného zločinu na Slovensku – Tuti a Papas.