Do seriálu o škôlkach sme zaradili aj tému o lesných škôlkach alebo oficiálne lesných kluboch. Zavolali sme si predsedníčku Asociácie detských lesných klubov Lenku Hrúzovú. Láska k prírode a jej syn sa stali pre ňu hlavnou motiváciou, keď pred rokmi spoluzakladala jeden z prvých lesných klubov na Slovensku. V lesných kluboch deti trávia väčšinu dňa vonku v prírode. Zaujímalo nás, ako to vlastne funguje, či tam majú aj nejaké hračky a či sú vonku naozaj za každého počasia. Podobne ako pri iných škôlkach sme sa pýtali aj na to, či je tento koncept naozaj pre všetky deti, ako majú nastavené hranice a ako ich pripraví na život. Zabrdli sme aj do takých špecifík ako je strácanie detí v lese, špina alebo miesto na odpočinok. V lesných kluboch je príroda prirodzenou súčasťou života, nepotrebujú tú tému špeciálne prinášať, proste ju žiju a budujú envinmentálnu citivosť bez toho, aby k tomu museli vymýšľať špeciálny program. 

—————————————————— 

Ďakujeme nášmu dlhodobému partnerovi grizly.sk za zásoby zdravých dobrôt.