Aneta Rabadová je špeciálna pedagogička venujúca sa práci s deťmi, mladistvými aj dospelými s poruchami autistického spektra (PAS) a ich blízkymi. Môžete ju poznať aj vďaka jej IG profilu @primerie_aneta. V tomto dieli sme sa rozprávali o jej ceste k práci s ľuďmi na spektre, o tom, že inklúzia vždy začína v rodine aj o tom, že ľudia s PAS nemajú svoj vlastný svet, ale že všetci žijeme v jednom a tom istom svete. Našom spoločnom.

V úvode dielu môžete počuť ukážku s témou rizík chválenia detí z nášho špeciálneho dielu Čau Daška, Čau Adel, ktorý nahrávame raz mesašne do komunity Mama Gang +.