Nový diel s koučkou, mentorkou a lektorkou Federikou Plesník. Federika k nám prišla už tretí raz, tentokrát sme sa venovali kultivovaniu silných stránok a rastovému nastaveniu mysle.
Silné stránky sú často opomínané na úkor našich slabín. Tie sa v dobrej viere snažíme adresovať, zlepšovať. No je to efektívne? S Federikou sme sa bavili o tom, že práve kultivovanie našich prirodzených daností je pre nás lepšia cesta. Neopomenuli sme aj to, ako si naše silné stránky zvedomiť, pomenovať ich a dokázať ich prezentovať na trhu práce. Plynule sme prešli k rastovému nastaveniu mysle, teórii nami často spomínanej, ktorej autorkou je prof. Carol Dweck. Rastové nastavenie mysle, ktoré zdôrazňuje dôležitosť procesu namiesto výsledku, ktoré vyzdvihuje chyby ako dôležitú súčasť procesu učenia je práve niečo, čo nám vie pomôcť pri osobných aj kariérnych zmenách a výzvach, ktoré so sebou prináša rodičovstvo.
Federika Plesník spolu s o.z. Pracujúce mamy aj túto jar organizuje kurz Spokojná v práci, ktorý pomáha ženám pri návrate na pracovný trh. V dňoch 20. 2. až 25. 2. môžete využiť ich kód Spokojna50 a získať tak zľavu 50 eur z ceny kurzu.