Počuli ste niekedy o SMART cieľoch? To sú ciele, ktoré sú S (specific) – špecifické, M (measurable) – merateľné, A (achievable) – dosiahnuteľné, R (relevant) – relevantné, T (time bound) – časovo ohraničené.

A v tejto časti si o nich povieme viac.

Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠ a moderuje ho Andrea Liszkai.  

— 

Ak sa chcete dozvedieť rôzne zaujímavosti zo sveta značiek, sledujte Marketingovú päťminútovku na Instagrame či TikToku: ⁠https://www.instagram.com/marketingova_patminutovka/⁠ ⁠https://www.tiktok.com/@marketingovapatminutovka⁠