Chvíľka s Bastym, dopravným nadšencom a hlavne budúcim vodičom a novinárom.