Evolučná NEteória

Evolučná NEteória

Kedy vaše dieťa prechádza explozívnym štádiom vývinu? Keď vám z toho ide explodovať hlava. Prípadne môžete zistiť, že zaseknúť sa na niektorom vývojovom stupni evolúcie nie je až také ťažké.