Metamorfózy výchovy

Metamorfózy výchovy

Aký je naideálnejší výchovný štýl, ktorý sa oplatí aplikovať na výchovu svojich detí? Úprimne, nevieme, ale snažíme sa ho nájsť v tejto epizóde.