Vybrať sa začiatkom novembra na druhý koniec Slovenska je už súčasťou nášho logistického folklóru. Patrí to už k našim kalendárom, že si po tieto dni pripravíme vence a sviečky a vyberieme sa na cintoríny ku hrobom našich blízkych, priateľov a známych. Sviatok Všetkých svätých sa v cirkevnom kalendári viaže však na oveľa hlbšiu dimenziu ľudského života. No skôr by sme mohli povedať na to, čo príde po ňom. Prví kresťania sa svojou rozhodnosťou a radikálnosťou chceli priblížiť k svojmu učiteľovi, po ktorom dostali aj meno. Kristovci – po grécki christianoi , dnes hovoríme KRESŤANIA– sa inšpirovali životom Ježiša Krista, ktorý neprišiel zmeniť súdobú náboženskú legislatívu, no naopak, prišiel ju takpovediac refrešnúť. (Viac v nahrávke)