Má niečo spoločné Harry Potter a Queen? Aký seriál má rád Robert Downey Jr.? Koľko znakov mala smska? Ak budeš počúvať nadcast mišmaš, tieto odpovede ti budú doručené do ucha.