O ďalšom vývoji detského zraku a jeho stimulácií farbami.

Narozprávala Marcela Gregorovičová, lektorka montemamy