Po 62  epizódach (69 by bolo lepšie) máme upútávku na náš podcast! (Thanks ZAPO).