O balanse a strese, inšpirácii a motivácii, ale aj o láskavých slovách, ktoré sme našli jeden pre druhého.

Ak sa ti páči obsah, ktorý tvoríme, chceš našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, tvojmu daru budeme vďační na: SK49 0200 0000 0044 6753 1751