James Bond Stockdale, preživší 7ročného väznenia vo Vietname, uviedol ako dôvod svojho prežitie návod, ktorý je dnes známy ako „Stockdale paradox“. Prístup užitočný pre mnohých.

Ak sa ti páči obsah, ktorý tvoríme, chceš našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, tvojmu daru budeme vďační na: SK49 0200 0000 0044 6753 1751