Nikomu nie je treba vyčítať zatrpknutosť. Iba sa sami seba spýtajme pár otázok.

Ak sa ti páči obsah, ktorý tvoríme, chceš našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, tvojmu daru budeme vďační na: SK49 0200 0000 0044 6753 1751