Kristove blahoslavenstvá sú ako drahokamy z klenotnice pravdy a nikoho nenechajú na pochybách, že spravodlivý charakter je to najcennejšie. Ježišova Reč na vrchu nepatrí len veriacim, ale celému ľudstvu. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Thoughts from the Mount of Blessing. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Epizódy

episode thumbnail

6/6 • Nesúďte, ale pracujte

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Mat 7,1 

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Mat 7,1 

episode thumbnail

5/6 • Modlitba Pánova

Vy sa teda modlite takto… Mat 6,9

Vy sa teda modlite takto… Mat 6,9

episode thumbnail

4/6 • Pravá pohnútka k službe

Varujte sa preukazovať svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Mat 6,1

Varujte sa preukazovať svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Mat 6,1

episode thumbnail

3/6 • Duch zákona

Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Mat 5,17

Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Mat 5,17

episode thumbnail

2/6 • Blahoslavenstvá

Prehovoril a začal ich učiť:

Prehovoril a začal ich učiť: